Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Центърът за админстративно обслужване се намира на партерния етаж на административната сграда на община Перущица. Центърът за административно обслужване е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички. Около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/