Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

 Център за административно обслужване (ЦАО)

Адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
E-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg  
Тел.: 03143 22-52

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа без прекъсване

https://www.livechatalternative.com/