Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Общинските стратегически документи на община Перущица включват: Стратегии, Програми и Планове.

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/