Z6_PPGAHG8009L000646OV1H710A1
Z7_PPGAHG8009L000646OV1H710Q4

Секретар

Инж. Краснойка Стратева Кушева

Контакти: 
k.kusheva@perushtitsa.egov.bg
Тел: 0878 258 855

Инж. Краснойка Стратева Кушева е родена на 18 март 1965г. в град Хасково.
Завършва магистърска програма инженер-технолог във ВИХВП - Пловдив, магистратура "Счетоводство и контрол" във Варненския свободен университет, притежава сертификат № 02457/27.01.2016г. на Министерството на финансите за "Вътрешен одитор в публичния сектор".
От 2000г. е държавен служител в Община Пловдив-началник отдел, Секретар на район "Западен" - Община Пловдив от 2007г. до 2013г..
Секретар в Община Перущица от 2016г.

https://www.livechatalternative.com/