Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HQIK6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQIQ5

Проект "Топъл обяд в Перущица" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

Дата на публикуване: 02.11.2022
Последна актуализация: 23.07.2023

   От 1 ноември 2022 г. на територията на община Перущица стартира проект „Топъл обяд в Перущица“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) Операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“,  с обхват на действие 35 месеца.

https://www.livechatalternative.com/