Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HQIK6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQIQ5

Проект: Изграждане на детска площадка за отдих и забавление за децата и общността в гр. Перущица, кв. Запад

Дата на публикуване: 08.09.2022
Последна актуализация: 23.07.2023

На 09.02.2022 г. бе сключено Споразумение за изпълнение на проект: „Изграждане на детска площадка за отдих и забавление за децата и общността в гр. Перущица, кв. Запад“ по Програма РОМАКТ, която е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа, със срок на изпълнение 01.08.2022г.

 

Проект: Изграждане на детска площадка за отдих и забавление за децата на общността в гр. Перущица, кв. Запад

https://www.livechatalternative.com/