Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022
https://www.livechatalternative.com/