Z6_PPGAHG800HDT306687CK8D0MO2
Z7_PPGAHG800HDT306687CK8D0MK4
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията Декларации по чл. 49 от ЗПК

Декларации по чл. 49 от ЗПК

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023