Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.02.2024

Автобуси от/до град Пловдив (Автогара Юг) 

Маршрутно разписание по направления по Областна транспортна схема изпълнявано от фирма „КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД със срок на изпълнение по договор до 08.04.2025г.

Направление: Автогара КРИЧИМ“ – АС „ЦЕНТЪР“- ПЕРУЩИЦА – Автогара „ ЮГ“ ПЛОВДИВ

Час на тръгване от Кричим –  05:45; 06:40; 06:45; 07:45; 08:45; 09:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45; 18:45; 19:45ч.;

Час на тръгване от Перущица06:02; 06:57; 07:02; 08:02; 09:02; 10:02; 11:02; 12:02; 13:02; 14:02; 15:02; 16:02; 17:02; 18:02; 19:02; 20:02ч.;

  Курсът 6:40 ч. от АГ Кричим, респ. 6:57 ч. от гр. Перущица, се изпълнява от понеделник до петък . Всички останали курсове се изпълняват ежедневно

Направление: Автогара „ ЮГ“ ПЛОВДИВ –– АС „ЦЕНТЪР“-  ПЕРУЩИЦА – Автогара КРИЧИМ“

Час на тръгване от Пловдив – 06:45; 07:45; 08:45; 09:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45; 18:45; 19:45; 20:45ч.;

 Час на тръгване от Перущица07:16; 08:16; 09:16; 10:16; 11:16; 12:16; 13:16; 14:16; 15:16; 16:16; 17:16; 18:16; 19:16; 20:16; 21:16ч.;

Курсовете се изпълняват ежедневно.


Маршрутно разписание по направления по Областна транспортна схема изпълнявано от фирма „МЕРИТРАНС - 2002“ ЕООД със срок на изпълнение по договор до 17.06.2024г.

Направление: Автогара КРИЧИМ“ – АС „ЦЕНТЪР“- ПЕРУЩИЦА – Автогара „ ЮГ“ ПЛОВДИВ

Час на тръгване от Кричим05:30; 06:15; 07:15; 08:15; 09:15; 10:15; 11:15; 12:15;     13:15; 14:15; 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15ч.;

Час на тръгване от Перущица05:46; 06:31; 07:31; 08:31; 09:31; 10:31; 11:31; 12:31    13:31;14:31; 15:31; 16:31; 17:31; 18:31; 19:31; 20:31ч.;
 

Направление: :Автогара „ ЮГ“ ПЛОВДИВ –– АС „ЦЕНТЪР“-  ПЕРУЩИЦА – Автогара КРИЧИМ“

Час на тръгване от Пловдив – 04:30; 05:25,06:15; 07:15; 08:15; 09:15; 10:20; 11:15; 12:15     13:15; 14:15; 15:15; 16:15; 17:20; 18:15; 19:15ч.;

Час на тръгване от Перущица – 05:01; 05:56; 06:46; 07:46; 08:46; 09:46; 10:51; 11:46; 12:46; 13:46; 14:46; 15:46; 16:46; 17:51;  18:46; 19:46ч.;

 Посочените маршрутни разписания се изпълняват само в делнични дни.

Телефон за контакт с фирмата изпълнител: 0894504376