Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Автобуси от/до град Пловдив (Автогара Юг) 

„КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД

Направление: Автогара “Кричим“ – АС „Център“ - Перущица – Автогара „Юг“ Пловдив

Час на тръгване от Кричим: 05.45; 06.40*; 06.45; 07.45; 08.45; 09.45; 10.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45; 19.45; 20.45** ч;

Час на тръгване от Перущица: 06.02; 06.57; 07.02; 08.02; 09.02; 10.02; 11.02; 12.02; 13.02; 14.02; 15.02; 16.02; 17.02; 18.02; 19.02; 20.02; 21.02 ч;

 

Направление: Автогара „Юг“ Пловдив – АС „Център“ - Перущица – Автогара “Кричим“

Час на тръгване от Пловдив: 06.45; 07.45; 08.45; 09.45; 10.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45; 19.45; 20.45; 21.45** ч;

Час на тръгване от Перущица: 07.16; 08.16; 09.16; 10.16; 11.16; 12.16; 13.16; 14.16; 15.16; 16.16; 17.16; 18.16; 19.16; 20.16; 21.16; 22.16 ч.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Курсът 06:40 тръгване от Кричим се изпълнява от 15 септември до 30 юни.

** Към момента не се изпълнява курсът 20.45 ч. от Кричим и курсът 21.45 ч. от Пловдив. 

 

„РОДОПИ  АВТО 07“ ООД

Направление: Автогара “Кричим“ – АС „Център“ - Перущица – Автогара „Юг“ Пловдив

Час на тръгване от Кричим: 05.15; 07.15; 09.15; 11.15; 13.15; 15.15; 17.15 ч;

Час на тръгване от Перущица: 05.31; 07.31; 09.31; 11.31; 13.31; 15.31; 17.31 ч.

 

Направление: Автогара „Юг“ Пловдив – АС „Център“ - Перущица – Автогара “Кричим“

Час на тръгване от Пловдив: 04.15; 06.15; 08.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15; 18.15 ч;

Час на тръгване от Перущица: 04.46; 06.46; 08.46; 10.46; 12.46; 14.46; 16.46; 18.46 ч.

 

„ПЪЛДИН БУС“ ЕООД

Направление: Автогара “Кричим“ – АС „Център“ - Перущица – Автогара „Юг“ Пловдив

Час на тръгване от Кричим: 06.15; 08.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15; 18.15; 20.15 ч;

Час на тръгване от Перущица: 06.31; 08.31; 10.31; 12.31; 14.31; 16.31; 18.31; 20.31 ч.

 

Направление: Автогара „Юг“ Пловдив – АС „Център“ - Перущица – Автогара “Кричим“

Час на тръгване от Пловдив: 05.27; 07.15; 09.15; 11.15; 13.15; 15.15; 17.15;19.15 ч;

Час на тръгване от Перущица: 05.56; 07.46; 09.46; 11.46; 13.46; 15.46; 17.46; 19.46 ч.

 

Последна актуализация: 7 юли 2020 г.