Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.05.2023

Хотелиерство и ресторантьорство

На територията на община Перущица, основно в административния център, отрасълът „Хотелиерство и ресторантьорство“ се развива с бързи темпове, предимно в частния сектор. Обслужват се транзитно преминаващите туристи и чуждестранни посетители.

Градът притежава привлекателни места, посещавани от туристи най-вече от България, като средният престой е два дни. Инвестициите в къщи за гости и средства за подслон и места за настаняване са предпоставка за растящия брой на посетителите, които превръщат Перущица в разпознаваема туристическа дестинация за културно-исторически туризъм.

Настанителна база на територията на община Перущица

Настанителната база на територията на общината предлага 50 стаи и 116 легла. По категория на настанителната база преобладават къщите за гости две и три звезди.
Туристическата спалня в Перущица се поддържа и управлява от туристическо дружество „Върховръх“. Намира се в центъра на Перущица - обновена, санирана и модернизирана по проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите Дейности“ Сградата на Туристическата спалня - Перущица разполага с 14 стаи със собствен санитарен възел, общо 40 легла и конферентна зала.
Телефон за резервации в Туристическата спалня: +359 896 347 426
Управител: Божидар Божилов

Природни ресурси

Със своите природни ресурси, с благоприятните климатични показатели, добрия изохрон, равномерност и капацитет на туристическите обекти и вилни зони, планината е естественото място за отдих. Близостта на хижите „Бряновщица”, „Академик”  и „Върховръх” предопределят отдиха в аспекта на планински туризъм. Пешеходните маршрути, които съществуват в момента с легловата база създават изключителни предпоставки за развитието на планинския туризъм, съчетан с маршрутно познавателния туризъм и екскурзионното летуване. Интересен обект е винарната с дегустационна, къщи за гости и атракционни дейности, която е в непосредствена близост и осигурява транспортен достъп до археологическия паметник на културата „Раннохристиянска базилика „Червената църква”.

Туристически горски парк „Норките” е рекреационен комплекс за социален и семеен отдих, който ще се изгражда на юг от град Перущица, по пътя за с. Скобелево. Той ще предоставя отдих и забавления в естествена горска среда, предназначен за семейства с деца, фирмени събития, детски лагери и други социални дейности.

Разработени са и пет маршрута на туристически пътеки. Общината притежава богат ресурс от недвижими културни ценности, които подлежат на разкриване и реставрация. Община Перущица има потенциал за развиване на алтернативен туризъм в следните негови направления - културно-исторически, селски и еко туризъм, лозаро-винарски туризъм, приключенски, спортен и др.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ