Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Спортни клубове

В община Перущица има няколко спортни клуба, които тренират деца и младежи в няколко основни спорта.

БАСКЕТБОЛ

Спортен  клуб по баскетбол „Перущица” има представителни отбори за момчета и момичета на различни възрасти. Отборите участват в републикански първенства и заемат първи места. Тренировките се провеждат в Мултифункционалната спортна зала Перущица.

 

ШИНКИОКОШИН

Сдружение с обществено полезна дейност „Спортен клуб Шинкиокошин Перущица” има създадена детско-юношеска школа за популяризиране и практикуване на спорта шинкиокошин.

 

СИЛОВИ СПОРТОВЕ И ФУТБОЛ

Сдружение с обществено полезна дейност ”Спортен клуб по силови спортове и футбол” Перущица работи за популяризиране на тези спортове и за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна.