Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Здравни дейности

Здравеопазването в община Перущица е приведено в съответствие със законовите изисквания и здравната реформа. Организирано е само в едно направление - лечебни заведения за доболнична помощ, която се осъществява от: пет практикуващи лекари, шест стоматологични практики и лаборатория за медицински изследвания.

В град Перущица работят следните здравни специалисти: 

Лекари:

АИППМП ”АиГ Медика-Д-р Буков” ЕООД

ЕТ ”Медикус д-р Цвятко Димитров” АПМПИП

ЕТ „Д-р Иван Маринов” АИМПИП

ЕТ „Русилена  д-р Атанас Насков” АИППМП-ОМ

Зъболекари:

АИПППДМ Д-р Здравка Димитрова Кафеджиева

ЕТ „д-р Данка Петковска” АИПППДМ

ЕТ „д-р Страхил Шапков” АИПППДМ

„Карова - АИПППДМ” ЕООД

"Д-Р ПАВЕЛ ЕНИКОВ - АИПППДМ" ЕООД

"АИПППДМ - МС ДЕНТ" ЕООД
 

Медицинска лаборатория:

СМДЛ Рамус ООД

Аптеки:

ЕТ „Деница – Милка Букова”

ЕТ „Хигия- Георги Арабаджиев”

"ЛАЙФ МЕДИФАРМ 2015" ЕООД