Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2023

Детските градини в град Перущица

На територията на община Перущица работят две обединени детски заведения.

Детска градина „Тракийче”

ДГ „Тракийче” е открито през 1987 г. Нейните просторни слънчеви занимални са за 4 групи деца от 3 до 7 г. и една яслена група от 10 месеца до 3 години. 138 деца спортуват в голям физкултурен салон, а своите музикални и танцови способности развиват в специално обзаведен музикален кабинет. Дворът е отлично поддържан, с обособени кътове за игра за всяка възрастова група.В помощ на младите родители, за  децата от 10 месеца до 3 години,  се приготвя храна в детска млечна кухня.

И.Д. Директор: Мария Джингарова, тел.; 0878 19 60 10

Адрес: гр. Перущица, ул. „Христо Ботев„ №4 , Тел.: 03143 2328

Имейл: trakiiche@abv.bg

Уебсайт: http://dg-trakiiche.idwebbg.com/

 

 

Детска градина „Радост”

ДГ „ Радост” е създадено през 1976 г. В него се отглеждат деца в 4 групи на възраст от 3 до 7 години и 1 яслена група. За децата от 10 месеца до 3 години, които не посещават детското заведение, се приготвя храна в детска млечна кухня. ДГ „Радост”  разполага с физкултурен салон, музикален кабинет, функционално обзаведени занимални и спални помещения. Детското заведение се издига в центъра на града между вековна растителност и екзотично присъствие на редки видове храсти и дървета. 

И.Д. Директор: Иванка Маринова, тел.: 

Адрес: гр. Перущица, ул. „Спас Гълъбов” №1 ,Тел.: 03143/2297

Имейл: dg_radost_perushtitsa@abv.bg

Уебсайт: https://odzradostper.com/

https://www.livechatalternative.com/