Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

В град Перущица има:

Основно училище „Петър Бонев“

Професионална гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев”

Детска градина „Тракийче”

Детска градина „Радост”

https://www.livechatalternative.com/