Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности Здравеопазване МКБППМН

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Хуманитарните дейности, които се развиват в община Перущица са значителен брой, като допълнителна информация, по всяко направление, може да намерите в отделните секции.

https://www.livechatalternative.com/