Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед на Кмета за въведен режим на водоподаване по график

Дата на публикуване: 04.08.2023
Последна актуализация: 04.08.2023
Заповед №218/03.08.2023г.
Дата на публикуване: 04.08.2023

https://www.livechatalternative.com/