Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ВиК Пловдив стартират проект за подмяната на главен водопровод по ул. „Васил Соколски“ и ул. „Анка Райкова“

Дата на публикуване: 31.07.2023
Последна актуализация: 31.07.2023

Уважаеми съграждани,


           ВиК Пловдив стартират проект за  подмяната на главен водопровод по ул. „Васил Соколски“ и ул. „Анка Райкова“. Подмяната е належаща, защото това е един от най-компрометираните и проблемни  участъци със стари етернитови тръби. По време на изпълнението, ще бъде нарушено /временно преустановено/ водоподаването  към битовите потребители на посочените улици. Засегнатите домакинства ще бъдат уведомени допълнително според линейния график, който включва  подмяна на главен водопровод и сградни отклонения. В тази връзка определени домакинства, ще са с преустановено водоподаване за период от 2 – 3 дни докато приключат дейностите  в съответния етап, а  ВиК Пловдив, ще подсигури водоноска за нуждаещите се.   
Искаме отново  да благодарим на ВиК Пловдив за съвместната работа.

Благодарим за разбирането!

С уважение,
Община Перущица

https://www.livechatalternative.com/