Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Временно преустановяване на преминаването по път с. Йоаким Груево – гр. Перущица в периода от 13 май до 17 май

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024
https://www.livechatalternative.com/