Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Перущица обявява работно място за длъжността: Медицинска сестра в здравен кабинет дейност "Други дейности здравеопазване"

Дата на публикуване: 13.11.2023
Последна актуализация: 13.11.2023