Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Функционални тестове за ранно предупреждение

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

Уважаеми граждани на община Перущица,

Информираме Ви, че на 17.11.23г.-петък за времето от 11.00ч. до 11.30ч. ще се извършат функционални тестове в реално време на Националната система за ранно предупреждение  и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органи на изпълнителната власт. Ще бъдат излъчени гласови съобщения  за техническа проверка и звукови сигнали.