Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА е възложител по реда на Закона за обществените поръчки:
Община Перущица
ЕИК : 115246756
4225, гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
тел. централа: 03143 /27 – 86
e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg
адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21456

https://www.livechatalternative.com/